LRF Jönköping kräver åtgärder mot den stora utfodring av vilt som pågår. Stammarna ökar och orsakar allt fler viltolyckor, menar de.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com LRF Jönköping kräver åtgärder mot den stora utfodring av vilt som pågår. Stammarna ökar och orsakar allt fler viltolyckor, menar de.

LRF: Viltutfodring ger trafikolyckor

VIltolyckorna ökar i Jönköpings län och LRF i länet kräver nu åtgärder mot utfodring för att minska riskerna, skriver Jönköpings-Posten.

Under november månad har många viltolyckor inträffat i Jönköpings län. Under några timmar larmades polisen 43 gånger om viltolyckor.
Det är för mycket, anser LRF Jönköping, och menar att de stora viltsammarna beror på att de utfodras för mycket.
– Det är jägare som lägger ut sockerbetor och liknande. Vildsvinen är inte dummare än att de vet, de lär sig, att här finns det utfordring. Stammarna växer och växer och vi får fler olyckor, säger Bo Arvidsson, viltansvarig i regionstyrelsen LRF Jönköpings län, till Jönköpings-Posten.
LRF Jönköping har författat en skrivelse till länsstyrelsen där de menar att det nu får vara nog. De vill väcka opinion och kräver åtgärder mot den stora utfodringen som sker. Myndigheter och förvaltningar måste använda lagstiftningen för att få bort den olagliga utfodringen, menar LRF Jönköping.
– Inte om den sker i rimlig omfattning. Men när det gäller hela lass så är den det, säger Bo Arvidsson till Jönköpings-Posten.
Enligt statistik inträffar det ungfär 3 000 viltolyckor i Jönköpings län varje år. I de flesta olyckor är det rådjur som är inblandade.