Lyckad turné om DNA-problematiken

Jägarnas Riksförbund har under de senaste veckorna genomfört en informationskampanj om regeringens planer på att stärka den svenska vargstammen genetiskt.

Förbundets generalsekreterare, Per Wanström, är nöjd med turnén i de svenska varglänen och konstaterar att en hel del missförstånd har klarats ut och många rykten har kunnat vederläggas.
På mötena fick medlemmarna (i de flesta fall) träffa Per Wanström samt ungdomskonsulent Sivert Borup, informatör Johan Boström och riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin. 

Enkät om mötet
En tryckt informationsfolder delades ut och deltagarna fick svara på en enkel enkät om vad de ansåg om mötet.
– Jag tror ingen har ändrat sina åsikter efter de här mötena, men det var inte heller meningen. Vårt uppdrag var att informera om planerna och varför regeringen vill göra detta, konstaterar Per som upplevde mötena med medlemmarna som mycket positiva.
– Det märktes tydligt att folk söker korrekt information, oavsett hur starka känslor man har för frågan, samt att de flesta är rätt så väl insatta.

Tydliga signaler
Förbundsstyrelsen fick också tydliga signaler om att medlemmarna ansåg att jägarorganisationerna skulle sköta informationen kring de här frågorna. Per Wanströms intryck är att medlemmarna ser realistiskt på besluten och förstår vilka som ansvarar för rovdjurspolitiken.
Informationsturnén började med Bengtsfors i Västra Götaland i slutet av november och har därefter fortsatt med Karlstad, Örebro, Falun, Gävle och slutligen Västerås på onsdag (15 december).

20 milaresor för mötet
– Det har varit lite ojämn uppslutning och naturligtvis har inte alla kallade medlemmar kommit. Det är ändå imponerande att man på sina håll åkte 20 mil enkel resa för att delta – trots att det var vardagskvällar och dåligt väder, berättar Per.
– Vi valde ändå att genomföra informationen nu, före jul, eftersom det kan bli aktuellt redan under nästa år att påbörja inplanteringar av varg.

Misstro mot inventeringar
Andra intryck är en hel del ilska och en allmän misstro bland annat mot inventeringarna, alltså hur många vargar det faktiskt finns. Ett ständigt återkommande diskussionsämne var: ”Hur ska vi som bor här kunna leva med detta?”
I våras gjorde förbundsledningen en turné och träffade distriktsledningarna. Per tror att det kan bli aktuellt igen under nästa år, fast då blir det sannolikt den nya älgförvaltningen som ska diskuteras.