Foto: Privat Sten Bergheden (M) menar att samarbete mellan Försvarsmakten och civilister med vapenkunnande och lokalkännedom skulle stärka den svenska motståndskraften.

M-förslag om samarbete mellan jägare och militärer

Samarbete mellan jägare, sportskyttar och militären föreslås för att stärka svensk försvarsförmåga. Bakom initiativet står den moderate riksdagsmannen Sten Bergheden som utvecklar tanken i en riksdagsmotion.

Sten Bergheden (M) pekar i sin motion på att man i många europeiska länder, till exempel Tjeckien, ser det som en stor säkerhetsmässig fördel om personer som har vapenvana kan ingå som en resurs i totalförsvaret.

”Orolig omvärld”

Därför föreslår han att:

”Ett nära samarbete mellan Sveriges jägare och sportskyttar skulle kunna ge större möjligheter att snabbt kunna sätta landet i högre beredskap och att snabbare kunna utföra uppgifter för Sveriges försvar. Med tanke på vår oroliga omvärld och att vi har resurser som både har hög lokalkännedom och kan hantera vapen så behöver Sverige se över hur ett närmare samarbete mellan landets jägare, sportskyttar och försvaret skulle kunna se ut.”