– Den här utredningen kan inte användas som beslutsunderlag, säger Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesman i jakt- och rovdjursfrågor. 
– Den här utredningen kan inte användas som beslutsunderlag, säger Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesman i jakt- och rovdjursfrågor. 

M-politiker kritisk mot vargutredningen

Naturvårdsverkets utredning får kritik av den moderate talesmannen i rovdjursfrågor, Bengt-Anders Johansson. 
– Man talar vackert om regionalisering, men förslaget går ut på att Naturvårdsverket i alla fall har sista ordet, säger Bengt-Anders Johansson. 

Han menar att befolkningen ute i landet måste få reellt inflytande i rovdjursfrågorna.
– Tjänstemännen på länsstyrelserna har ingen demokratisk förankring ute i landet. Det visar inte minst Serena Cinques avhandling. Det där tycker jag att Naturvårdsverket har missat helt. Den här utredningen kan inte användas som beslutsunderlag, säger Bengt-Anders Johansson.

Borde utgå från ”toleransnivåer”
Han menar också att förslaget borde ha haft sin utgångspunkt i Åke Petterssons utredning.
– Det talas bara om rovdjurens väl och ve och miniminivåer. Istället borde man ha använt Åke Petterssons begrepp, toleransnivåer. Rovdjuren ska ju fungera tillsammans med bland annat människor och tamdjur.
Bengt-Anders Johansson efterlyser också en sammanvägning av vargstammarna i Sverige och Norge.

Vargar går över norska gränsen
– Även om det inte finns något beslut om samförvaltning av rovdjuren i Sverige och Norge, borde Naturvårdsverket tagit tillfället att skapa en fiktiv samförvaltning. När det tas beslut i Sverige bör vi också titta på hur förhållandena ser ut i Norge, för stammarna rör sig över gränserna, säger Bengt-Anders Johansson.