M-politiker vill utöka vildsvinsjakten

Sten Bergheden (M) har i dag väckt en motion i Sveriges Riksdag om att utöka jakt på vildsvin. ”Vildsvinen ökar allt mer och gör stora skador på lantbruksgrödor och trädgårdar. De är oerhört svårjagade och mycket försiktiga när de söker föda. De har dessutom bra minne, vilket gör att det är få individer som kan […]

Sten Bergheden (M) har i dag väckt en motion i Sveriges Riksdag om att utöka jakt på vildsvin.
”Vildsvinen ökar allt mer och gör stora skador på lantbruksgrödor och trädgårdar. De är oerhört svårjagade och mycket försiktiga när de söker föda. De har dessutom bra minne, vilket gör att det är få individer som kan skjutas vid samma åtelplats”, skriver Sten Bergheden i motionen.
Sten Bergheden menar att det kan vara nödvändigt att ge speciella tillstånd för jakt i vissa områden där man behöver minska bestånden. Det kan också vara nödvändigt att få speciella tillstånd för att få använda motorfordon, enligt motionären.
”Lantbrukarna ska kunna skydda sina grödor utan inskränkningar”, skriver Sten Bergheden.
I motionen hänvisas även till Tyskland, där man har stora problem med vildsvin och jägarnas tid går åt till att vakta grödor och planteringar. Därför, menar Bergheden, är det viktigt att Sverige inte låter vildsvinsstammen öka mer. Man ska i stället sätta in mer kraftfulla åtgärder i tid genom ökad avskjutning och skyddsjakt på vildsvin.