Flera vildsvin har visat sig bära på salmonellabakterier.
Foto: Vetapi / Shutterstock.com Flera vildsvin har visat sig bära på salmonellabakterier.

Många vildsvin har salmonella

I ett projekt på SLU (Sveriges lantrbuksuniversiet) har bakterier som orsakar matförgiftning hittats hos vildsvin. Så mycket som 40 procent av vildsvinen bar på salmonella, eller andra matförgiftningsbakterier, enligt studien.

88 vildsvin har i ett särskilt projekt undersökts hos SLU. 40 procent av dem visade sig bära på matförgiftningsbakterier som salmonella och yersinia. Hos tio procent fanns salmonellabakterier.
– Jag är inte så jätteförvånad. På tamgrisar finns yersinia och det hanteras ju på slakterierna. Men vi är lite förvånade att vi hittade så här mycket salmonella på vildsvinen, säger Axel Sannö vid Sveriges lantbruksuniversitet, ansvarig för projektet till Svt Östnytt.

Viktigt att hantera köttet rätt
Just fyndet av salmonella gör att Axel Sannö poängterar vikten av rätt hantering.
– Tvätta skärbrädan, knivar och händerna. Det är också viktigt att köttet upphettas ordentligt, säger han till SVT Östnytt.
Vildsvinen som undersökts kommer från Vimmerby, Örebro och Stockholm norr om Mälaren. Projektet ska fortsätta i tre år till och vildsvin från andra delar av landet ska undersökas för att se hur utbredda smittorna är.