Foto: Länsstyrelsen Jämtland/Arkivbild Flest åtlar kommer att användas i Jämtland vid årets licensjakt på björn.

Snart dags för björnjakt

Många vill anlägga åtel

I många län där det blir licensjakt på björn har det strömmat in ansökningar om att få anlägga åtel. Jämtlands län sticker ut i statistiken med en rekordstor ökning de senaste åren.

En rundringning till de län som har björnjakt visar en kraftig uppgång i ansökningar om att få anlägga åtel. En anledning antas vara de nya reglerna kring bland annat hur hundar får användas vid åteljakt på björn. En rundringning till de länsstyrelser som har björnjakt visar att intresset generellt ökat för att använda åtel vid den kommande licensjakten.

Stort intresse i Dalarna

I Dalarna, som har en rejäl ökning i tilldelning jämfört med 2022, från 48 till 85 björnar, har man fått 46 ansökningar om åtlar mot fyra i fjol.  

– Vi har beviljat de 46 som kom in i tid, Så visst är intresset stort, säger Lina Leksell, vilthandläggare Länsstyrelsen Dalarna.

I grannlänet Gävleborg där det inte skiljer sig så mycket i tilldelningen, 140 i år mot 120 björnar i fjol, har man inte de exakta siffrorna då allt ska kontrolleras ytterligare en gång, men före eventuella justeringar handlar det om 257 åtlar jämfört med ca 90 föregående år.

Flest i Jämtland

I det allra största björnlänet, Jämtland, med mindre tilldelning, 185 björnar i år jämfört med 220 i fjol, är intresset för att anlägga åtlar rekordstort. Den karta som Länsstyrelsen publicerar i jaktbeslutet är översållad med röda ”åtelprickar”.  Bara för tre år sedan handlade det om 70, nu 349.  

I Norrbotten står ansökningarna om åtlar i proportion till tilldelningen, i år 70 björnar, 41 åtlar, i fjol 55 björnar, 33 åtlar.

I Värmland är björnjakten liten, tre björnar i år liksom i fjol. Någon ström av åtelansökningar har man heller inte haft, två stycken, vilket är detsamma som föregående år.

Lugnt i Västerbotten

I Västerbotten är intresset för åteljakt inte heller så uppskruvat.

– Vi har ändå haft en stor ökning gällande tilldelning om man ser tillbaka i tiden, även om det blev en liten minskning i år, från 91 till 81, säger Erik Lindberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten där man fått in ca 130 stycken ansökningar om att etablera åtel.   

– Många tycker nog att det är för mycket regler. I takt med att tilldelningen av björn ökat så mycket i länet de senaste åren har det blivit lite lugnare tempo i jakten och alla är inte så på tårna längre, säger Erik Lindberg.

Slutligen, i Västernorrland har antalet åtelansökningar fördubblats från föregående år, från 80 till 160 med samma tilldelning 85 björnar.

De siffror som nämns i texten kan bli föremål för mindre justeringar när allt kontrollräknats hos respektive länsstyrelse.  

Regler i besluten

Detaljerade regler kring åteljakt på björn finns i länsstyrelsernas beslut. Det handlar förutom om det rent jaktliga bland annat om vilken föda som får användas, hur nära vägar, bebyggelse och vandringsleder en åtel får anläggas, skyldighet att upplysa kringboende med mera.