”Märk alla vargpar”

Länsstyrelsen i Värmland föreslår att alla vargpar i Sverige märks med sändare, berättar P4 Värmland.
Förslaget är tänkt att underlätta utplantering av vargvalpar – och minska antalet vargdödade hundar och får.

Länstyrelsen i Värmland har lämnat sitt förslag till regeringen.
– Det kanske låter överdrivet men i första hand så är det ju till för att man ska kunna hitta varglyor så att man ska kunna plantera ut vargvalpar. Målet är att vi ska kunna förbättra den genetiska situationen i Sverige. Det är en av de punkterna som EU-kommissionen har anmärkt på, säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, till P4 Värmland.

Färre döda tamdjur?
En annan fördel är enligt Furuholm att vargstammen blir lättare att inventera.
– Vi har till och med tänkt att man ska kunna ha ett sådant förtroende för jägare och för fårägare att man kan ge information till dem, speciellt under sommaren och hösten, så att de slipper skicka ut sina hundar och få dem dödade. Det där har man provat på i bland annat USA, med goda resultat, säger Furuholm till P4 Värmland.
När det inträffar attacker mot tamboskap ökar chanserna att skyddsjaga rätt individ, om alla vargpar är märkta, menar Furuholm
Han vill att den gamla och mer pålitiliga GPS-utrustningen används. Detta eftersom den nyare typen av sändare har visat sig vara känslig.

Förtroende för förvaltningen 
Han får frågan om inte en utökad märkning av vargar kan underlätta för tjuvjägare.
– Jo, det kan man ju tycka. Men det handlar om att få ett förtroende för hela förvaltningen. Och jag tror att man tjänar mer på att man har en öppen redovisning av vad de finns, så mycket man nu kan ha det, säger Furuholm till P4 Värmland.