För lite snö i grovskogen. Enligt uppgifter till Jakt & Jägare var det för lite snö i grovskogen när myndigheterna på lördagen försökte söva och märka alfatiken i Färnareviret i Västmanland.
Foto: Shutterstock För lite snö i grovskogen. Enligt uppgifter till Jakt & Jägare var det för lite snö i grovskogen när myndigheterna på lördagen försökte söva och märka alfatiken i Färnareviret i Västmanland.

Märkning av Färnavarg misslyckades

Enligt vad Jakt & Jägare erfar gjorde myndigheterna på lördagen ett misslyckat försök att märka vargtiken i Färnareviret i Västmanland. Hon är prioriterad i märkningsprojektet eftersom hon föder valpar senare än vilda tikar normalt gör. Snöförhållandena gjorde dock att försöket misslyckades.

– Nu försöker vi låsa alla vägbommar i området. Vi är livrädda för att man lyckas placera djurparksvalpar här, så att vi inte får någon vargjakt på flera år, säger en jägare i området.

Enligt uppgifter till Jakt & Jägare trodde länsstyrelsens markpersonal att de hade alfatiken i Färnareviret inringad på lördagen.

– Helikoptern hade märkningsuppdrag på något annat håll i landet och svängde förbi och gjorde ett försök att få tag i tiken. Men det är alldeles för lite snö i grovskogen, max några centimeter eftersom allting ligger uppe på grenarna. Så det blev ett försök på ungefär fem minuter med helikoptern, sedan bröt man, berättar en person med insyn i verksamheten.

Högprioriterad vargtik
Djurparksvargarna föder sina valpar senare än vilda vargar. Tiken i Färnareviret är en av få vargtikar som man vet fött senare än normalt. Därför är hon högprioriterad som tilltänkt fostermor till de djurparksvalpar som ska placeras ut i vår.

En del jägare och boende i området ska ha informerats om insatsen, men det finns också jägare och markägare som inte fått information.

– Larmet gick att det var bilar på väg upp på skogen. Vi har avverkningar på gång i området och därför var man rädda för att det var virkestjuvar i farten. Ett par personer har pratat med länsstyrelsens vargspårare men inte fått någon riktig information om vad som var på gång, berättar en jägare i området.

”Livrädda”
Han ifrågasätter om myndigheterna har rätt att jaga vargar från helikopter på privata marker.

– Vi är livrädda för att djurparksvalparna placeras här. Då blir reviret fredat i flera år, säger jägaren.

Enligt riksviltvårdskonsulenten vid Jägarnas Riksförbund, Ulf Kallin, har myndigheterna rätt att jaga ikapp vargar och märka dem på vilken mark som helst.

– Jo, den rätten har Naturvårdsverket, säger Ulf Kallin.

Rapporterar inte
Jägaren i trakterna av Färnareviret berättar att man observerat spårlöpor med löpblod från tiken.

– Vi såg att de var här en dag och letade men då åkte de fel väg. Löpblodet låg på ett annat ställe. Det rapporterar vi inte till myndigheterna, eftersom vi inte får någonting tillbaka av dem, säger jägaren.

Han är tidigare markägare som nu lämnat över verksamheten till yngre släktingar. Nu har man dragit igång en telefonkedja som syftar till att få vägbommarna i området låsta.

Löser bomproblemet för timmerbilar
– Vi har inte velat låsa bommarna tidigare eftersom vi har timmerbilar som måste upp på skogen. Nu löser vi det på något sätt så att timmerbilarna kommer in i alla fall, trots att bommarna är låsta, säger jägaren.