Medlemsökning i JRF-Dalarna

Under 2012 har JRF-avdelningen Mora-Orsa-Ore i Dalarna haft en bra ökning av medlemmar, från 323 till 398, vilket motsvarar en ökning på 23 procent.

I lördags hade avdelningen årsmöte i Hansjö bygdegård i Orsa, där de fina siffrorna presenterades för deltagarna.
– Medlemsökningen beror på vårt ställningstagande i vargfrågan, vi säger nej till frilevande varg, säger Gunnar Håkansson, som var ordförande på årsmötet, till Dalarnas Tidningar.
Under årsmötet berättades även om det lyckade ungdomsläger som hålls varje år.

Avslog protestmotioner
Dessutom fanns flera motioner från Örjan Gustafsson och Hans Hanser, där de bland annat krävde att flera personer skulle avgå från sina poster och att extra årsmöte som hölls för något år sedan inte var stadgeenligt.
Ingen av de båda var dock med på helgens årsmöte och motionerna avslogs.
Bröderna Falk fanns också på plats för att berätta om sina björnjakter, både hemma i Sverige och i Kanada.