Mellanskogsbas kritisk till vargvalpsutsättning

– Ska man sätta ut vargvalpar måste man samla ihop skogsägare och jakträttsinnehavare inom ett stort område och diskutera. Jag blir oxtokig på det översitteri som myndigheterna hittills visar mot landsbygdsbefolkningen, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Mellanskog Örebro.

Mellanskogs Kolbjörn Kindströmer är mycket kritisk till den förda rovdjurspolitiken.
– Rovdjurspolitiken har havererat fullständigt eftersom myndigheterna hittills enbart gått på vargens linje och struntat i människorna på landsbygden, säger han.
Han menar att om myndigheterna ska få någon acceptans för utsättning av vargvalpar så måste människor i ett stort område som berörs av vargetableringen få var med i processen. Att bara leta reda på en markägare som säger ja vilket man gjort vid utsättning av vuxna vargar, leder bara till misstro menar han. 

”Håller på att tappa greppet”
Kolbjörn Kindströmer menar att hela vargfrågan håller på att gå myndigheternas fullständigt ur händerna.
– Om vi idag har en vargstam på minst 350 individer och en föryngring med 40 procent så kan ju var och en räkna ut hur det kommer att se ut om några år. Får vi ingen licensjakt förrän tidigast 2015 så behöver vi då skjuta mellan 400 och 500 vargar, och det blir ju en omöjlighet, säger Kolbjörn Kindströmer. 
”Katastrofal politik”
Han kan acceptera den gamla överenskommelsen med ett tak på 210 vargar och att stammen ska förvaltas genom jakt som allt annat vilt, men menar att dagens politik är katastrofal.
Han menar att det inte bara är jägare, djurägare och landsbygdsbefolkning i allmänhet som drabbas av de stora vargstammarna utan även skogsbruket.
– Vargen gör att älgen flyttar på sig så det i vissa områden blir tomt med älg medan de samlas i andra ytterområden. Där får vi då större betesskador än vanligt Jag vet att forskarna inte håller med om det här utan de menar att älgarna stannar kvar och låter sig bli uppätna men det är i alla fall vår erfarenhet från skogsbruket, säger Kolbjörn Kindströmer.