JRF kan ingå i en permanent vargkommitté om den den arbetar med att få verkställighet av den politik som är beslutad. Fler utredningar om vargen har gynnsam bevarandestatus behövs inte, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.
JRF kan ingå i en permanent vargkommitté om den den arbetar med att få verkställighet av den politik som är beslutad. Fler utredningar om vargen har gynnsam bevarandestatus behövs inte, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.

”Mer verkstad krävs i vargfrågan”

En av flera åtgärder för att förvaltningen av vargstammen ska vara långsiktigt hållbar är att tillsätta en permanent vargkommitté, skriver landsbygdsministern och klimat- och miljöminstern i en debattartikel. 
– Vi efterfrågar mer verkstad och mindre möten och utredningar, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

I Svenska Dagbladet Opinion publicerades igår en debattartikel skriven av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP). De presenterar där ett antal åtgärder som riksdagen kommer att vidta för att upprätthålla en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning.

Vargkommitté ska tillsättas
En av åtgärderna är att regeringen ska inrätta en permanent vargkommitté, som ska bestå av representanter för samma organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén. Här finns då bland annat de båda jägarorganisationerna. Dessutom ska kommittén kunna knyta till sig forskare om det behövs.
Det har länge varit ett krav från Naturvårdsverket och andra aktörer att det ska tillsättas en särskild och permanent vargkommitté.
”Kommitténs uppgift blir att vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik”, skriver Bucht och Romson.

JRF efterlyser verkställighet
– Jägarnas Riksförbunds styrelse har vid sitt sammanträde idag tagit del av regeringens beslut. Förbundsstyrelsen kan ingå i en permanent kommitté under förutsättning att den arbetar med att få verkställighet av den politik som är beslutad. Däremot anser vi inte att det behövs fler utredningar kring gynnsam bevarandestatus för varg. När det gäller socioekonomiska aspekter anser styrelsen att regeringen bör använda den utredning som SLU genomför, så att resurser används effektivt, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
– Förbundsstyrelsen tycker också att det är bra att viltförvaltningsdelegationerna utvärderas. JRF har framfört till lansbygdsministern att dagens viltförvaltningsdelegationer är ineffektiva och för att erhålla en bättre bättre utveckling av viltfrågorna behöver de som är berörda ha tydligare representation i viltförvaltningsdelegationerna, fortsätter Solveig Larsson.

”Ta hem frågan från EU”
De båda ministrarna föreslår även att regeringskansliet genomför en utredning för en transparent och och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten.
– Här ska jaktfrågorna tas hem från EU så att svenska rättsregler ska få gälla och förbundsstyrelsen ser fram emot att regeringen ser över hur djurrättsaktivister agerar i samband med jakt. Jägare ska kunna bättre säkerhet i samband med jaktutövande, säger Solveig Larsson. 
Förutom de olika åtgärderna efterlyser de båda ministrarna en ökad samverkan mellan de som berörs av rovdjurspolitiken och en större respekt för båda människa och rovdjur.

Vill du läsa hela debattartiken? Klicka här!