I år blir det licensjakt på 20 björnar i Norrbotten. Den rekordstora skyddsjakten på björn i år har gjort att licenskvoten bantats med 14 björnar, jämfört med förra året.
Foto: Shutterstock I år blir det licensjakt på 20 björnar i Norrbotten. Den rekordstora skyddsjakten på björn i år har gjort att licenskvoten bantats med 14 björnar, jämfört med förra året.

Mindre licensjakt på björn i Norrbotten

I augusti blir det bara licensjakt på 20 björnar i Norrbotten. Förra året var kvoten på 34 björnar. Det är den rekordstora skyddsjakten som ligger bakom bantningen av årets björnkvot.

I år har det avlivats 60 björnar i Norrbotten för att freda renskötseln i länet. Trots det blir det licensjakt 20 björnar med start den 21 augusti.
– Vi har fått rapporter från olika delar av länet om björnar nära bebyggelse, men också mycket rapporter från rennäringen och jägare om frekventa möten med björn. Det skapar en oro hos länsinnevånarna, något som också ska beaktas i förvaltningen, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Cirka 500 björnar i Norrbotten
Den senaste inventeringen av björn i Norrbotten gjordes. 2016. Det beräknades då att det fanns 500 björnar, trots flera år av relativt höga kvoter på licensjakten. Länsstyrelsen har sedan dess försökt balansera stammen runt 500 björnar.
Sedan 2016 har dock björnobsen indikerat en växande population i länet.

Hoppas få ett facit om björnstammen
– Nästa spillningsinventering av björn är 2021. Förhoppningsvis leder det till att vi får ett facit på hur vi lyckats med vår förvaltning, kommenterar Anna Danell Savela.
Sedan 2011 har björnstammen i länet successivt minskats i syfte att minska skadorna på rennäringen. I april i år fastställde Naturvårdsverket en ny miniminivå för björn i Norrbotten. Miniminivån sänktes då från 33 föryngringar till 22, vilket motsvarar cirka 220 björnar.
En ny förvaltningsplan med nya förvaltningsmål och intervall ska tas fram av länets viltförvaltningsdelegationen det närmaste året.

Två björnjaktsområden i länet
Årets licenskvot på 20 björnar är fördelad på två jaktområden.
I område 1 i kommunerna Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyns får det högst fällas tio björnar. De övriga tio björnarna får fällas i resten av Norrbotten, med ett undantag för nationalparkerna som finns främst i Laponia-området.
Renägarna som sitter med i viltförvaltningsdelegationen ville dock ha licensjakt på 100 björnar. Det skulle minska kostnaderna för avlivningen av björnar under vårsäsongens skyddsjakter.
Jägareförbundets representant i delegationen drev att det skulle bli en kvot på minst 50 björnar.

Kritiserad hundregel är kvar
Åteljakt tillåts även i år. Även den kritiserade hundregeln om björnåtlar finns kvar: ”Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet.”
Eftersom alla hundförare inte kan ha koll på om björnhunden råkar träffa på björnspår i närheten av en åtelplats för björnar kan det bli ett jaktbrott av misstag.
Det rekommenderas från länsstyrelsen att de hundar som används i björnjakten inte håller björnen ”i rörelse kontinuerligt”. Det kan riskera att björnar stressas för länge och avlider av överhettning, varnar länsstyrelsen.