Foto: Shutterstock 3 200 älgar har tilldelats licensområden. De övriga älgarna är planerade att skjutas i länets 53 älgskötselområden.

Minskad älgavskjutning i Västerbotten

Nära 12 000 älgar ska fällas i Västerbotten under årets jakt. Avskjutningen är lägre än föregående år beroende på att stammen har minskat.

Länsstyrelsen i Västerbotten har fattat beslut om att 11 704 älgar får fällas i länets fem älgförvaltningsområden under årets älgjakt.

Under senare år har stammen minskat från över 40 000 djur som var nivån under en stor del av 2010-talet till omkring 29 700 älgar i dag.

Målstorlek uppnås

Men i vissa delar av länet är målet med jakten att minska stammen ytterligare, i andra delar syftar avskjutningen till att balansera stammen.

Om avskjutningen under hösten lyckas hoppas länsstyrelsen att målen för älgstammens storlek vintertid uppnås. Därmed ska skadorna på skogen hamna på acceptabla nivåer. Men för att komma till rätta med trafikolyckorna med älg bedömer länsstyrelsen att det krävs fler insatser än enbart avskjutning av vilt.