Riksdagens beslut om 170 till 270 vargar höjs nu till 300, om regeringen går på Naturvårdsverkets förslag.
Foto: Shutterstock Riksdagens beslut om 170 till 270 vargar höjs nu till 300, om regeringen går på Naturvårdsverkets förslag.

Minst 300 vargar behövs i Sverige

Idag överlämnade Naturvårdsverket sin utredning

Uppdaterad. Minst 300 vargar behövs i Sverige för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Det beskedet gav Naturvårdsverket regeringen på tisdagen.

I utredningen framhålls det att av varandra oberoende forskargrupper, en amerikansk och svensk-norska Skandulv, kommit fram till samma svar.
– En förutsättning för en vargstam på 300 vargar är att det kommer in vargar som inte är besläktade med den svenska vargstammen som får valpar för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Det behövs att det kommer in en ny varg minst vart femte år, berättar Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
I nuläget är gynnsam bevarandestatus satt till ett intervall mellan 170 coh 270 vargar, ett beslut i Riksdagen.

GYBS uppnått
– Naturvårdsverket följer utvecklingen i vargstammen kontinuerligt och övervakar att gynnsam bevarandestatus inte hotas. Vi gör bedömningen att vargstammen har gynnsam bevarandestatus, säger Maria Hörnell i pressmeddelandet.
Jakt & Jägare berättade i helgen om Skandulvforskarnas slutsatser, i en intervju med vargforskare Olof Liberg. Läs intervjun här.

”Tillnyktring” 
Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund:
– Det är ändå en tillnyktring i förhållande till tidigare analyser, då siffrorna varit högre. Det är bra att de trycker på att man måste bry sig om människorna som lever med vargarna, säger Solveig Larsson.
Hon anser att differensen mellan de 270 vargar sin Riksdagen beslutat om och den nya siffran på 300 är så liten att Sverige inte behöver ange ett nytt referensvärde till EU.

Vill ha rejäl jakt i vinter
– Det viktiga nu är att kommande vargjakt blir så stor att vi får ned vargstammen till 300 individer. Inom Jägarnas Riksförbund arbetar vi för noll frilevande vargar, men vi finner oss naturligtvis i demokratiskt fattade beslut, säger Solveig Larsson.
Hon menar att vargen ställer till så stora bekymmer att det är fel att ha fler vargar än det behövs för gynnsam bevarandestatus.

Rejäl socioekonomisk utredning
Solveig Larsson framhåller att vargarna inte är utrotningshotade överhuvudtaget och pekar på de stora stammarna öster om Sverige.
– Nu behövs det en ordentlig socioekonomisk analys. Det räcker inte med den lilla utredning som planeras i nuläget, säger Solveig Larsson.