Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos Huruvida 40 000 kronor per år är ett rimligt pris eller inte, för rätten att få jaga på den attraktiva marken, granskas av Riksenheten mot korruption.

Misstänkt mutbrott i samband med jaktarrende

Det pågår en förundersökning om misstänkt mutbrott i samband med ett avtal om upplåtelse av jakt på 872 hektar mark i Lunds kommun, bekräftar Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten för Expressen.

Marken ligger vid Vombsjön och såldes av Malmö stad till kommunägda Sydvatten 2016.

I samband med försäljningen upphörde Malmö viltvårdsförenings jaktarrende. Men ett nytt avtal om upplåtelse av jakt i området upprättades 2020 mellan Malmö viltvårdsförening och Sydvatten, som ägs av 17 kommuner i västra Skåne. Till det mycket förmånliga priset 40 000 kronor per år, vilket är mindre än 50 kronor per hektar.

Ett villkor i avtalet är att Malmö viltvårdsförening anordnar en jakt per år för Sydvattens medarbetare.

Långt under marknadspriset

Enligt en anonym kritiker i Expressens artikel är det stor efterfrågan på jaktmark i Skåne.

– Jag skulle uppskatta att marknadspris i Skåne ligger på knappt 500 000. Det skulle kunna stå minst 100 jaktlag i kö för att få det.

Hen menar att man i dag inte får någon jakträtt i länet för under 300 kronor per hektar, och att Sydvatten har lagt sig så lågt som man har gjort för att ledningen ska få jaga billigt.

”Bygger på ett förtroende”

Ordförande i Malmö viltvårdsförening, Peter Jonzon, förklarar i Expressen att han förstår att arrendet ”låter billigt” och varför det är så.

Föreningen har tvingats köpa nytt fordon, vars bränsle är tillåtet på den skyddad vattentäkten, och de har krav på sig att utbilda jägare. Han påpekar också att det nya avtalet med Sydvatten ”bygger på ett förtroende” och att man känner varandra väl.

– Jag tror inte att de hade arrenderat ut marken till vem som helst, det hade varit för mycket klydd. Om de hade gått på högstbjudande så hade det kunnat komma några danskar eller tyskar och det skulle aldrig fungera, säger Peter Jonzon.

”En lång och fin tradition”

Jörgen Johansson, kommunägda Sydvattens vd, säger i Expressen att det inte är något ”oegentligt” med avtalet, utan att det har samma konstruktion och ekonomi som det tidigare avtalet mellan Malmö stad och Malmö viltvårdsförening.

– Här finns en lång och fin tradition och vi vill inte slå sönder den fina verksamhet som de bedriver.

Huruvida 40 000 kronor per år är ett rimligt pris eller inte för att få jaga på 872 hektar i Skåne granskas nu av åklagare Staffan Edlund vid Riksenheten mot korruption. Han vill dock inte uttala sig i Expressen, utan hänvisar till sekretess.