Misstänkta får tillbaka jaktvapnen

Två av männen som misstänks för illegal vargjakt i Härjedalen får nu tillbaka sina jaktvapen, rapporterar Länstidningen Östersund. Det är förvaltningsrätten i Härnösand som beslutar att samhället inte kan hålla jägarnas vapen i beslag innan domstol provat om de är skyldiga eller inte.

Det var i början av maj som fem män greps under spektakulära former på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen. Enligt åklagare Åse Schoultz misstänks de för illegal vargjakt i Tandsjöreviret. En av jägarna, som intervjuades i Jakt & Jägare, hävdar att han och jaktkompisarna var ute för att reka inför bäverjakt.

Läs den första intervjun här.

Och den andra här.

Polisen gjorde en massiv insats där bland annat helikopter användes.

Polisen vill behålla vapnen
De misstänkta har sedan dess haft sina vapen beslagtagna av polisen. Två av de misstänkta har stridit för att få tillbaka sina vapen men polisen har sagt nej. Så här argumenterar polisen, enligt Länstidningen Östersund:

”…NN är skäligen misstänkt för grovt jaktbrott genom att uppsåtligen och i samförstånd med andra personer ha jagat varg den 6 maj 2012. Brottet anses som grovt då vargen är ett särskilt skyddsvärt vilt och då det utförts med otillåten hjälp av motordrivet fordon.”

Enligt tidningen menar polisen att det är sannolikt att de misstänkta jägarnas vapenlicenser återkallas. Men förvaltningsrätten, där de båda jägarna överklagat polisens beslut, drar en annan slutsats.

Så säger rätten
Länstidningen Östersund citerar ur rättens beslut:

”Att en person är skäligen misstänkt kan i bevishänseende inte jämställas med att det är sannolikt, eller föreligger sannolika skäl att anta, att personen kommer att dömas för brottet. Förvaltningsrätten finner därför inte att det finns underlag för bedömningen att det finns risk för att vapnen kan missbrukas eller att det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnen kommer att återkallas. Det är inte visat att det finns grund för omhändertagande av NN:s vapen med tillhörande ammunition. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas.”