Att äta kött från vildsvin som har livnärt sig på mögligt foder kan vara olämpligt.
Att äta kött från vildsvin som har livnärt sig på mögligt foder kan vara olämpligt.

Mögligt foder farligt i vildsvinsåtlar

I Knäredstrakten hittades nyligen en vildsvinsåtel där mellan fem och sju kubikmeter foderavfall dumpats. Åteln polisanmäldes för nedskräpning. Avfallet är inte bara miljömässigt olagligt, utan medför andra faror. Mögligt foder kan medföra skador för de djur som äter av det.

– Det är naturligtvis olämpligt att låta djur äta något som är mögelskadat. Det kan ge olika effekter, till exempel orsaka skador på inre organ. I vissa fall kan mögelgifter också vara cancerframkallande, säger länsveterinär Dag Hultefors till Hallandsposten.

Att äta kött från vildsvin som har livnärt sig på foder- och matavfall som lagts ut i skogen kan möjligtvis vara olämpligt.

Gifter tas upp i inre organ

– Det är svårt att säga rent tekniskt. Men ett djur som äter giftigt foder tar upp en del av giftet i kroppen, framför allt i inre organ som lever och njure. Vanligtvis sker en viss utspädningseffekt men det finns bevis på motsatsen där vissa substanser anhopats och gett höga halter i vissa kroppsdelar, berättar Dag Hultefors för Hallandsposten.

Att frågan uppmärksammats tycker Dag Hultefors är både bra och intressant.

– Av flera skäl. Som yrkesman skräms jag av den ökande mängden vildsvin. Om vi till exempel får ett utbrott av svinpest här i landet finns det risk för att den sprider sig till vildsvinen och i så fall blir oerhört svår att kontrollera, säger Dag Hultefors till Hallandsposten.

Ingen kontroll sker

Gunilla Gålne, veterinärinspektör på Livsmedelsverket, berättar att det inte sker någon kontroll av mögelgifter hos vildsvin i dagsläget. Inte hos tamgrisar heller.

– Allt vildsvinskött som säljs ska ha passerat en godkänd vilthanteringsanläggning och vara kontrollerat av Livsmedelsverkets besiktningsveterinär, säger Gunilla Gålne till Hallandsposten.