Tom Arnbom på WWF vill inte säga något om vargforskarnas rapport som visar att den illegala vargjakten minskat till en tredjedel. Trots det presenterades rapporten vid en stor konferens om illegal jakt där WWF deltog med bland annat Åklagarmyndigheten.
Foto: Elisabeth Ohlson Tom Arnbom på WWF vill inte säga något om vargforskarnas rapport som visar att den illegala vargjakten minskat till en tredjedel. Trots det presenterades rapporten vid en stor konferens om illegal jakt där WWF deltog med bland annat Åklagarmyndigheten.

Mörkad rapport om minskad tjuvjakt

Enligt en rapport som är beställd av Världsnaturfonden, WWF, ska den illegala jakten på varg i Sverige ha minskat till en tredjedel. Men den rapporten har varken WWF eller miljöåklagare Christer Jarlås velat framhäva i samband med en stor konferens om illegal jakt.
Vargforskaren Olof Liberg är kritisk till att miljöåklagare Christer Jarlås inte redovisat rapporten.

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Orsa för ett 90-tal personer från olika myndigheter där den illegala jakten diskuterades. Rapporten är gjord av vargforskarna i Skandulv och beställd av WWF. Även Världsnaturfonden deltog vid konferensen i Orsa.
Rapporten har dock inte hindrat miljöåklagare Christer Jarlås att i samband med seminariet hävda att den illegala jakten på de stora rovdjuren har antagit så stora proportioner att den är helt utanför myndigheternas kontroll.
Se artikeln här:
Världsnaturfonden har väntat med att göra rapporten offentlig.
– Vi vill ha in alla fakta så att allt verkligen blir rätt. Vi vill inte heller att enskilda grupper i samhället ska känna sig utpekade, förklarar Tom Arnbom, Världsnaturfondens rovdjursexpert, till Svensk Jakt.

”Tänker inte säga något”
– Jag tänker inte säga något om rapporten. Den kommer att bli offentlig om ett par veckor. Ni får vänta tills dess, tillägger Tom Arnbom.
Vargforskaren Olof Liberg bekräftar dock att rapporten visar att den illegala vargjakten minskat med två tredjedelar.
– Fyra procent av vargstammen har avlivats illegalt på senare år. Tidigare var den siffran cirka 14 procent, säger vargforskaren till Svensk jakt.
Det var Olof Liberg som presenterade rapporten vid tredagarsseminariet i Orsa, där åklagare och andra myndigheter diskuterade hur illegal jakt ska stoppas.

Åklagaren ändrar sig inte
Miljöåklagare Christer Jarlås deltog vid konferensen, men vidhåller ändå att den illegala jakten på rovdjur inte har minskat.
– I alla fall inte för rovdjuren som helhet. Vi får in precis lika många anmälningar om misstänkt illegal jakt nu som tidigare, kommenterar han till Svensk Jakt.
Det får Olof Liberg att se rött:
– Jag kan köpa att han av någon anledning inte tycker att vi är trovärdiga och därför baserar sina uttalanden på sina egna slutsatser. Men det hade varit hederligt om han även redovisade vad vår forskarrapport säger när han pratar med medierna, kommenterar Olof Liberg för Svensk jakt.
”Vargkadaver” är älgar
Han tycker det är fel att bara titta på antalet anmälningar om misstänkta jaktbrott. Det ger ingen bra bild av den illegala jaktens omfattning.
– Folk ser vad de vill se och det verkar som alla upphittade kadaver är vargar. Att det sedan i själva verket är älgkalvar och andra döda djur som hittats spelar sedan ingen roll i statistiken över anmälningar som Jarlås hänvisar till, förklarar Olof Liberg för Svensk jakt.
Går till motattack
I ett pressmeddelande går WWF till motattack när det gäller rapporten om illegal vargjakt. WWF poängterar att det var preliminära uppgifter ur rapporten som presenterades under det slutna seminariet om illegal jakt på stora rovdjur som hölls 10-12 maj på Rovdjurscentrum i Orsa.
– Samtliga seminariedeltagare informerades om att uppgifterna var preliminära och ska revideras före publicering. Det går inte att dra slutsatser av rapporten om illegal jakt på varg innan alla uppgifter finns på plats och rapporten är slutgranskad, kommenterar Tom Arnbom.