Mörner får inte testa vildsvinsfällor

Anders Engvall, generaldirektör för SVA, har kopplat bort statsveterinär Torsten Mörner från viltfrågorna så länge han är ordförande i Jägareförbundet.

– Jag har tagit beslut om att Torsten inte ska ha operativa funktioner inom viltområdet så länge han är ordförande i Jägareförbundet, säger Anders Engvall till tidningen
ATL.
Ansvarig för det det kommande testet av vildsvinsfällor blir istället Carl Hård af Segerstad, enhetschef på patologi och viltsjukdomar på Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
SVA.
Anders Engvall anser inte att det går att kombinera de båda uppdragen och Mörner får tills vidare ägna sig åt bland annat forskning tills dess han lämnar ordförandeuppdraget för Jägareförbundet. Engvall påpekar att han han har stort förtroende för Mörners kompetens.

JO-anmälan
Torsten Mörner gjorde själv en JO-anmälan för att få jävs-frågan prövad, vilket dock tillbakavisades eftersom JO inte ansåg att det var tekniskt möjligt för Mörner att anmäla sig själv.
Däremot finns det numera en JO-anmälan från en tillverkare av vildsvinsfällor, något som Anders Engvall uppger att han inte kände till.