Enligt de senaste inventeringsuppgifterna finns det åtta vargar i Långbogenreviret. Föräldraparet har alltså sex valpar som föddes 2019. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Enligt de senaste inventeringsuppgifterna finns det åtta vargar i Långbogenreviret. Föräldraparet har alltså sex valpar som föddes 2019. (arkivbild)

Möte om vargreviret i Östergötland

Lantbrukare krävde svar av länsstyrelsen

På ett välbesökt möte i Missionskyrkan i Finspång under onsdagskvällen informerade länsstyrelsen lantbrukare i Östergötland om vargreviret Långbogen. Syftet var att öppna upp för dialog och kommunikation.

Många mötesdeltagare ställde frågor och krävde svar av länsstyrelsen, rapporterar Norrköpings Tidningar.
– Jag undrar varför vi alls ska ha varg i Sverige, den skapar en rädsla som inskränker människors möjligheter att leva på landsbygden, sa Maria Edvardsson, nötkreatursbonde.
Hon var inte den enda som uppgav att hon känner oro och otrygghet inför hur de åtta vargarna i Långbogenreviret i nordvästra Östergötland kommer att påverka livet och djurhållningen i framtiden.
Stämningen under mötet var stundom tryckande och tonläget högt.

Vill se lösningar på problemet
Nätverket för trygg landsbygd i Östergötland passade på att överlämna ett brev till länsstyrelsen. I brevet har nätverket sammanfattat den oro som människor i området har delgivit dem. Nätverket vill att myndigheten tar oron på allvar och hittar lösningar på problemet.
Mia Kjällander, vilthandläggare på länsstyrelsen i Östergötlands län, påpekade att det är viktigt att rapportera alla incidenter med varg direkt till länsstyrelsens journummer. Att skriva om dem på Facebook räcker inte.
– Vi behöver förstahandsinformation för att kunna bedöma situationen, och besluta om åtgärder, sa hon.