Från födan, inte sällan blåbär, får björnarna i sig bensin som bland annat har kommit från bensinavgaser.
Foto: Shutterstock Från födan, inte sällan blåbär, får björnarna i sig bensin som bland annat har kommit från bensinavgaser.

Mycket bly i norsk och svensk björn

En långvarig undersökning av björnar i Norge och Sverige visar att samtliga björnar hade uppseendeväckande höga halter av bly i blodet. Ingen björn hade låga värden.

Det är Boris Fuchs, stipendiat på Høgskolen i Innlandet, som har publicerat en artikel i tidskriften Environmental Pollution om det skandinaviska björnprojektet.
Man har följt björnstammen i Sverige och Norge sedan mitten av 1980-talet. 153 blodprov från björnar har analyserats, uppger den norska jaktorganisationen NJFF.

Höga värden i blodet
Snittvärdet hos björnarna låg på 97 mikrogram bly per liter blod. För människan är det negativt för kroppen att ha över 12 mikrogram bly per liter blod.
Hos björn i denna undersökning låg det lägsta värdet kring 40 mikrogram. Högsta värdet för dessa björnar låg på 220 mikrogram per liter blod.

Bly från bensin och kulor
Det är bly från bensin som via regn har spritts ut i naturen. Blyresterna hamnar i exempelvis blåbär som björnen äter.
En annan källa är ammunition. Bly sprider sig från träffen av skottet via blodet i sårresterna ut i djurkroppen. Kadaverrester lämnas kvar i naturen och björnen hittar och äter av detta.