Mycket debatt på årsmötet för Kronoberg

JRF-distriktet i Kronoberg har haft årsstämma i Hovmantorps folkets hus. Mötet resulterade i stora förändringar i styrelsen eftersom flera ledamöter valde att lämna över till yngre förmågor.

Styrelsen består nu av Björn Hörberg från Tingsryd, Peter Lindström från Hovmantorp, Malin Haglycke från Lenhovda, Rune Nordström från Hovmantorp, Ulf Olsson från Ljungby, Leif Blomgren från Hovmantorp, Stig Isaksson från Alstermo, Nils-Erik Johansson från Alsterbro, Wallis Eriksson från Alstermo och Tord Fransson från Hovmantorp.
Ovanligt välbesökt årsmöte
Mötet, som gästades av förbundsordförande Solveig Larsson, var ovanligt välbesökt och för första gången på minst tio behövdes omröstningar för att kunna fatta beslut.
Det fanns oenighet om vilka som skulle utses som ombud till förbundets årsstämma i juni men även om man skulle anta en motion, vilket mötet till slut bestämde sig för att göra.
Mötet avtackade Tage Axelsson, Erik Petersson och Einar Pettersson för ett långt och aktivt engagemang. Det gäller även avgående ordförande Mattias Haglycke, som dock kommer att sitta kvar i styrelsen som suppleant.
Debatt om rovdjursfrågan
Solveig Larsson informerade om förbundets arbete, älgförvaltningen och processen med viltförvaltningsdelegationer i varje län. Solveig Larsson talade även om förbundets hållning och arbete med rovdjursfrågorna, vilket även det skapade debatt bland mötesdeltagarna.