Myndighet bör sköta IT-system för älgjakten

Nästa år ska det nya systemet med älgskötselområden tas i bruk och för att klara allt detta krävs ett omfattande datasystem.
– Ägarfrågan när det gäller det nya IT-systemet är en av de viktigaste frågorna, säger Johan Boström vid Jägarna Riksförbund (JRF).

– Systemet ska ha en övergripande portal från vilken man kan hämta uppgifter i andra databaser. Men det är viktigt att det inte blir Jägareförbundets Viltdata som ligger till grund för den jaktliga delen, tillägger Johan Boström.
I remissvaret till Naturvårdsverket understryker JRF vikten av att systemet ägs av någon myndighet.
– Det får inte bli så att en del människor inte vill registrera uppgifter då man vet att man samtidigt registreras i en intresseorganisations databas, kommenterar Johan Boström.

Ger tillgång till data om jägare och vapenägare
Han menar att ingen intresseorganisation ska ha tillgång till exempelvis jaktkortsregistret då det innebär att man också får fram vem som är jägare och därmed också vapenägare.
Enligt JRF:s uppfattning bör antingen Naturvårdsverket eller länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet vara ägare av systemet.
Från JRF:s sida understryker man också vikten av att systemet blir användarvänligt så att även jägare med begränsad datorvana klarar av det.