Många amerikanska bönder har bekymmer med viltskador, men kan nu vända sig till myndigheterna för att få hjälp av jägare. På bilden syns två vitsvanshjortar.
Foto: Shutterstock Många amerikanska bönder har bekymmer med viltskador, men kan nu vända sig till myndigheterna för att få hjälp av jägare. På bilden syns två vitsvanshjortar.

Myndighet förmedlar jakthjälp

I delstaten Indiana i USA har man stora problem med hjort som ställer till skador på mark och i skog. Nu organiserar delstaten jägarhjälp.

Det kan vara av olika skäl som en bonde inte känner någon jägare eller inte har tid ta kontakt med jägare.

Indianas naturvårdsdepartement har därför organiserat ett program som heter Hunters Helping Farmer, jägare hjälper bönder. Villiga jägare kan nu anmäla sig till departementet för att få delta i höstens jakt, enligt departementets hemsida.

Kan säga nej

Jägarna får välja högst två counties, motsvarar ungefärligen våra kommuner, där man vill jaga. Sedan organiserar man jakten ute i kommunerna. Bönderna har möjlighet att säga nej till vissa jägare om bönderna så vill.

Jägarna ska uppge hur ofta de kan komma och vilka veckodagar. De ska uppge vilken jakterfarenhet de har samt hur många djur de är beredda fälla. Kommer jägaren ensam eller ingår han/hon i ett jaktlag som vill hjälpa bönderna?

I Indiana kan jägare från 14 år och uppåt anmäla sig till denna typ av jakt.