Mystisk älgdödlighet en myt

Larmen om mystisk dödlighet bland älgar är en myt, rapporterar Expressen/Kvällsposten.
Det är biträdande statsveterinär Jonas Malmsten som skärskådat frågan. Han anser att  älgdödligheten bör ses i ett bredare perspektiv innan det går att påstå att det är ovanligt många älgar som dör.

I veckan ska han föreläsa i Skåne och ta upp detta, eftersom det finns rapporter om att den mystiska älgdöden nått Skåne. Bland andra har Jörgen Johansson, ordförande i Jägareförbundet Hässleholm, uttryckt en teori om att det kan vara sockerbetor avsedda för vildsvin som ligger bakom ”älgdöden”.
– Det finns inga konkreta bevis för att sockerbetor orsakat älgdöd. Det är jättemånga faktorer som spelar in och det vill jag nysta i när jag kommer ner. Jag vill sätta det i ett stort perspektiv, säger Jonas Malmsten till Expressen/Kvällsposten.

”Saknas vetenskapliga belägg”
Att det förekommer mystisk älgdöd på Öland kan Jonas Malmsten medge. Men han kallar det för ett ”högst lokalt fenomen”. I resten av landet saknas det vetenskapliga belägg för att kunna säga att det dör fler älgar än normalt. I stället bör fenomenet sättas in i ett bredare perspektiv, anser Jonas Malmsten.
– Över tio år har vi varken sett uppgång eller nedgång i älgdödligheten ,utan den är konstant. Så jag vill inte ropa hej än, utan att ge det lite tid och se om det är något som håller i sig. En trend kan vara väldigt kortvarig eller långtgående, säger han till Expressen/Kvällsposten.