Organisationerna bakom medborgarinitiativet vill med jakt reglera vargstammens storlek så att den hålls på en för samhället tolerabel nivå.
Foto: Robert Nyholm/Shutterstock Organisationerna bakom medborgarinitiativet vill med jakt reglera vargstammens storlek så att den hålls på en för samhället tolerabel nivå.

Namninsamling för vargjakt i Finland

En namninsamling för att riksdagen ska stifta en lag om att vargstammen ska få förvaltas med stamvårdande jakt pågår just nu i Finland. Om fler än 50 000 röstberättigade finska medborgare skriver på är riksdagen skyldig att ta upp frågan.

Namninsamlingen är ett så kallat medborgarinitiativ. Bakom det står Finlands Jägarförbund, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och ett antal hundföreningar, rapporterar svenska Yle.
Medborgarinitiativets syfte är att trygga vardagen och näringarna för dem som bor både i tätorter och utanför tätorter samt löshundsjakten, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.
Enligt dem är målsättningen med jakten att reglera vargstammens storlek så att den hålls på en för samhället tolerabel nivå, att minska de skador som vargar förorsakar jakthundar, husdjur och produktionsdjur, att bevara vargens skygghet för människan och hålla vargen på avstånd från bebyggelse.

Har ökat med 25 procent
I juni meddelade Naturresursinstitutet Luke att antalet vargrevir i Finland hade ökat med 25 procent jämfört med ett år tidigare. Vargstammen i Finland har varit på uppgång sedan år 2017.
Organisationerna bakom medborgarinitiativet anser att det behövs bättre information än tidigare om den finländska vargstammen för att följa upp effekterna av stamvårdande jakt på varg. De vill att Luke ska ha tillräckliga resurser för en pålitlig, begriplig och transparent uppskattning av vargstammen och utrustning för snabb och omfattande dna-analys på motsvarande sätt som i Sverige och Norge.