Uppskattningen av den finska lodjursstammen utgår från observationer av familjegrupper och separata spårningar av dessa, registrerade av rovdjurskontaktpersoner.
Foto: Shutterstock Uppskattningen av den finska lodjursstammen utgår från observationer av familjegrupper och separata spårningar av dessa, registrerade av rovdjurskontaktpersoner.

Närmare 2 000 lodjur i Finland

Finland har nu närmare 2 000 lodjur som är äldre än ett år, enligt observationerna som gjordes i vintras. Det betyder att minskningen som inleddes för fem år sedan har avstannat.

Det exakta antalet lodjur i Finland ligger inom spannet 1 845-1 955 djur, enligt ett pressmeddelande från Finlands viltcentral.
I större delen av landet har lodjursstammen förblivit på samma nivå som i fjol.
Men antalet kullar har minskats i två av Finlands viltcentrals områden: Uleåborg (utanför renskötselområdet) och Sydöstra Finland. Och i två områden, Södra Tavastland och Södra Savolax, har antalet kullar ökat.

Observationer av familjegrupper
Uppskattningen av stammen utgår från observationer av familjegrupper och separata spårningar av dessa, registrerade av rovdjurskontaktpersoner från september 2018 till och med februari 2019. Observationer av familjegrupper på Åland är inte medräknade.
I alla lodjursobservationer ingick totalt cirka 2 800 syn- och spårobservationer av familjegrupper, vilket är 30 procent färre än under motsvarande period 2017–2018.

Totalt 206 jaktdispenser
För området söder om renskötselområdet i Finland, där jakt fick bedrivas mellan den 1 december 2018 och sista februari 2019, beviljades 205 dispenser. Det är nästan en halvering jämfört med året före, då det beviljades dispens för jakt på 404 lodjur i samma del av landet.
I renskötselområdet, där jakt var möjlig från och med den 1 oktober 2018, beviljades endast en dispens. Året före beviljades dispens för jakt på 20 lodjur i det finska renskötselområdet.