Foto: Mostphotos Naturvårdsverket fastslår att det är upp till länsstyrelsen att besluta om skyddsjakt, också på fredagar.

Naturvårdsverket avvisar klagomål på skyddsjaktrutiner

Länsstyrelsen får också i fortsättningen fatta beslut om skyddsjakt på fredagar. Det fastslår Naturvårdsverket efter klagomål från ett tiotal privatpersoner som anser att överklaganden blir verkningslösa under helgen.

Naturvårdsverket kommer inte att vidta åtgärder mot länsstyrelsen i Jämtland på grund av att beslut om skyddsjakt fattas på fredagar, rapporterar SVT Jämtland.

Krav från allmänheten

Det var under förra veckan som ett tiotal privatpersoner vände sig till Naturvårdsverket och krävde att länsstyrelsen skulle fråntas rätten att besluta om skyddsjakt på rovdjur.

Enligt brevskrivarna har det under senare tid fattats flera beslut på fredagar om skyddsjakt. Följden blir att det blir svårt för de som är missnöjda att hinna med att komma in med skriverlser samma vecka, med resultatet att jakten redan kan vara över när länsrätten nås av överklagan.

Ändrar inte rutinerna

Men Naturvårdsverket har inga planer på att ändra rutinerna och skriver i sitt svar att det är länsstyrelsen som avgör om förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda. Dessutom understryker man att det inte går att vänta med beslut när ett rovdjur rör sig i en renhjord:

”Att vänta med beslut om skyddsjakt under en längre tid såsom över en helg, kan få stora konsekvenser på skadebilden gällande varg och ren.”