Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har till 1 oktober på sig att besluta om eventuell licensjakt på varg i januari 2022.
Foto: Mostphotos Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har till 1 oktober på sig att besluta om eventuell licensjakt på varg i januari 2022.

Naturvårdsverket tillåter vargjakt 2022

Samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet – det vill säga Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro – får möjlighet att besluta om licensjakt på varg nästa år.

Beslutet togs av Naturvårdsverket i dag, måndag, eftersom vargstammen har uppnått den fastställda miniminivån, 28,5 årliga föryngringar, för mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Av de 39,5 vargföryngringarna 2020 ägde nämligen 36,34 föryngringar rum där.
– Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Ingen jakt i söder
Det södra rovdjursförvaltningsområdet anses fortfarande vara ett spridningsområde för vargstammen. Därför delegeras inte möjligheten att besluta om licensjakt till länsstyrelserna där, trots att det ägde rum 2,5 föryngringar i området och miniminivån är 0,5 årlig föryngring.
Det norra rovdjursförvaltningsområdet har ännu inte nått upp till sin miniminivå som är 1 årlig föryngring. Vinterns inventering visade på 0,66 föryngringar.
– Vi har beaktat vargstammens storlek, dess utbredning och den genetiska statusen. I år har exempelvis en varg av östligt ursprung fått valpar med en vargtik i den norska delen av vargstammen, säger Carl-Johan Lindström.

Senast 1 oktober
Nu är det alltså upp till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet att utreda om licensjakt på varg är möjlig utifrån de förutsättningar som finns. Senast den 1 oktober ska de fatta ett eventuellt beslut om licensjakt på varg i januari 2022.
Inför 2021 gav Naturvårdsverket samma möjlighet till samma länsstyrelser. Fyra av dem tillät licensjakt på varg i fyra revir. Sammanlagt 27 av 28 tilldelade vargar fälldes i Gävleborg, Värmland, Västmanland/ Örebro län.