Foto: Naturvårdsverket Naturvårdsverket vill få utrusta så kallade genetiskt viktiga vargar med gps-halsband.

Naturvårdsverket vill få gps-märka vargar

För att lättare kunna följa framför allt invandrade vargar har Naturvårdverket begärt att regeringen ska ändra i jaktlagen och jaktförordningen, så att det blir tillåtet att utrusta vargar med gps-halsband.

Enligt den nationella förvaltningsplanen för varg är ett av delmålen att minst en ny varg ska vandra in från Finland eller Ryssland och reproducerar sig vart femte år.

Behov inom förvaltningen

För att lättare kunna följa framför allt dessa vargar, som anses viktiga för den genetiska förstärkningen av den skandinaviska vargstammen, finns det hos de rovdjursförvaltande myndigheterna behov av att kunna utrusta vargar med gps-halsband.

Därför har Naturvårdsverket i en hemställan till regeringen begärt att jaktlagen och jaktförordningen ska ändras så att det blir tillåtet, meddelar myndigheten i sitt nyhetsbrev Viltnytt.

Naturvårdsverket påpekar att en sådan ändring även skulle vara till fördel för andra som är berörda av varg.