Ska en medlem i en våldsbejakande organisation inte tillåtas ha vapenlicens? Frågan har väckts sedan en aktivist i Nordiska motståndsrörelsen fått sina jaktvapen omhändertagna av polisen. (Arkivbild som är tagen i ett annat sammanhang)
Foto: Björn Karmeborn/Mostphotos Ska en medlem i en våldsbejakande organisation inte tillåtas ha vapenlicens? Frågan har väckts sedan en aktivist i Nordiska motståndsrörelsen fått sina jaktvapen omhändertagna av polisen. (Arkivbild som är tagen i ett annat sammanhang)

Nazist överklagar om jaktvapen

En hallänning som blivit fråntagen sina jaktvapen för att han är medlem i den våldsbejakande nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) överklagar polisens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg.

”Helt rimligt neka en nazist vapenlicens”

Forskaren Erik Lakomaa på Handelshögskolan har bland annat suttit med som expert när ett nytt vapendirektiv diskuterades i EU 2014. Han har visat att det är ytterst få legala vapen som används vid grova brott i Sverige. Men sett till historien för vapenregleringen i Sverige är det helt logiskt att neka nazister vapenlicens, tycker han.
Så här skriver Erik Lakomaa i en Facebookgrupp:
”Ursprunget till den svenska regleringen av vapen var drivet av önskan att se till att politiska extremister inte kunde beväpna sig. När de första reglerna tillkom 1917 var det socialister det handlade om, men införandet av vapenförordningen 1934, och lagen om olovlig kårverksamhet från samma tid, hade inte enbart socialister som målgrupp. Att reglera jägares eller idrottsskyttars vapen, vilket är huvudinriktningen idag, eller vanliga skötsamma samhällsmedborgares vapeninnehav för skydd, var inte något syfte från början – det var att undvika att samhällsomstörtande element fick medel att ta makten med våld. Då var det inte tal om att man skulle vara dömd. Utifrån det perspektivet – det vill säga lagens tillkomst och historia – är det förstås helt i sin ordning att neka en nazist vapenlicens.”

”Hans uppgift inom rörelsen är att skapa opinion genom att dela ut flygblad och delta i demonstrationer. Han deltar även i sociala aktiviteter som studiecirklar och middagar.”
Det skriver mannens advokat, Tomas Kleiven i överklagandet till förvaltningsrätten.

Har egen jaktmark
Tomas Kleiven påpekar att NMR-aktivisten inte är dömd för något brott, att han har godkänd jägarexamen, egen jaktmark och är medlem i ett jaktlag.
Beslutet om att återkalla mannens vapenlicens har ännu inte fattats av polisen.

Fortsatt utredning om lämpligheten
– Man beslutar först att omhänderta vapen och sedan görs en fortsatt utredning om personen är lämplig att inneha vapen eller inte, säger Anna Ladeborn Nilsson, sektionschef förvaltningsrätt rättsenhet Väst, till SVT Nyheter Halland.

Misstänkt för våldsamt upplopp
Jaktvapenägaren misstänktes för våldsamt upplopp i Stockholm för ett och ett halvt år sedan, men blev aldrig åtalad eller dömd.
NMR har en ”våldsam framtoning och att flera anhängare har dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott”, enligt polisens bedömning.

Vistas i ”fel miljö”?
Polismyndigheten resonerar även om att innehav av skjutvapen ”inte är en medborgerlig rättighet”.
Inte bara vapenägares personliga egenskaper ska vägas in, tycker polisen, som även vill skärskåda ”den miljö som vapeninnehavaren vistas i”.
NMR är i sig ingen olaglig organisation och sedan 2015 är NMR registrerat som ett politiskt parti.