Jägareförbundet får inte gehör för att stoppa regeln att hundar får jaga vildsvin med början den 1 augusti.
Foto: Mikael Moilanen Jägareförbundet får inte gehör för att stoppa regeln att hundar får jaga vildsvin med början den 1 augusti.

Nej till ändrad jakttid för grishundar

Svenska Jägareförbundet vill att hundar inte får användas vid vildsvinsjakt före 1 oktober. Förslaget sågas av Tommy Svensson, handläggare på Naturvårdsverket med ansvar för jaktfrågor. 
– Ett motsägelsefullt förslag, säger Tommy Svensson.

I dag är det lovligt att jaga vildsvin med hund från 1 augusti. Jägareförbundet har skickat sitt förslag på förändringar till jordbruksdepartementet. Där framförs att många hundar som används för vildsvinsjakt inte är renodlade vildsvinshundar. De jagar även hjortdjur. Därför vill Jägareförbundet ha ett förbud mot att jaga vildsvin med hund före 1 oktober.
Samtidigt vill Jägareförbundet att det trots allt ska vara tillåtet att släppa vildsvinshundar för träning från 1 augusti.

Säger nej till Jägareförbundet 
Naturvårdsverket yttrar sig som remissinstans till jordbruksdepartementet och säger nej till förslaget.
– De hundar som används för vildsvinsjakt ska naturligtvis vara inriktade på den viltarten, annars ska de hållas kopplade. Samma sak gäller för all hundanvändning vid jakt – till exempel grävling som får jagas redan från 1 augusti, säger Tommy Svensson.
Om Jägareförbundets förslag skulle genomföras måste reglerna i konsekvensens namn skrivas om för all hundanvändning i jakt, menar Svensson. Han exemplifierar med älghundar och harhundar som får släppas före 1 oktober.
– Det finns ju många stövarägare som visat att de kan göra sina hundar hjortdjursrena. Det går säkert att specialisera hundar på vildsvin också.

”Motsägelsefullt förslag”
– Dessutom tycker jag att Jägareförbundets förslag är motsägelsefullt. Vildsvinshundar ska få släppas för jaktträning redan 1 augusti, men man ska inte få skjuta vildsvinen. Vad är vitsen med det förslaget? Vildsvinen blir ju jagade, säger Tommy Svensson.
Han tycker att Jägareförbundet istället ska satsa på att informera och utbilda vildsvinsjägare och deras hundar.
– Jag är inte vän av en massa förbud. Viltet får inte utsättas för onödigt lidande – det finns redan i lagstiftningen. Här kan Jägareförbundet istället använda lite av de närmare 50 miljoner kronor som man får för sitt allmänna uppdrag och informera jägarkåren ordentligt. Det handlar om frihet under ansvar, säger Tommy Svensson.

Glädjebesked för Jägarnas Riksförbund 
Beskedet från Svensson tas emot med glädje av Per Wanström, generalsekreterare vid Jägarnas Riksförbund:
– Toppen! Vi är emot införande av onödig byråkrati. Lagstiftningen säger redan i dag att en hund som stressar viltet eller jagar fel vilt ska kopplas omedelbart. Sunt förnuft ska gälla och med det menar jag att vi ska följa de lagar och regler som vi redan har, säger Per Wanström.