Nej till att slopa blyammunition i miljömål

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott avstyrker två moderata motioner. M-politiker föreslår att blyammunition undantas från miljömålen. Skälet är att både skyttar och jägare saknar lämplig alternativammuntion och att blyet som avlossas inte ger allvarliga miljöproblem. 

Även utskottet konstaterar att bly från ammunition är stabilt och orörligt i mark. Det medför att exponeringen av bly från ammunition till den omgivande miljön generellt sett är liten.
– Eftersom lämplig blyfri ammunition inte ännu finns för alla jaktsituationer går det inte att genomföra ett totalförbud för blyammunition, skriver riksdagsutskottet.

Frivillig minskad blyanvändning
– I stället har regeringen i december 2008 kommit överens med den samlade skytterörelsen och Svenska Jägareförbundet om att dessa ska verka för att minska användningen av och riskerna med bly i ammunition. Dessa åtgärder inkluderar bland annat en övergång till blyfri ammunition, miljöåtgärder vid skjutbanor och information till jägare och skyttar. Regeringen har tillsammans med alla parter beslutat att följa upp resultatet av åtagandena 2010, förklarar utskottet. 
I övrigt pekar utskottet på att miljömålssystemet är föremål för översyn. Därför ska m-motionerna lämnas utan vidare åtgärd.