Nej till mer jakt på björn i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna säger nej ökad jakt på björn, eftersom det inte tillkommit någon ny kunskap om björnstammen sedan den första tilldelningen. Samtidigt ansöker kommunledningen i Härjedalen om utökad tilldelning på 25 björnar.

Både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet har ansökt om jakt på 15 björnar, utöver de 35 björnar som man fick i den första tilldelningen och som redan fällts.
JRF-basen i Dalarna, Malte Sandström, påpekade i ansökan att riksdagens målsättning är 1 000 björnar i Sverige men i dag sannolikhet finns över 3 000 björnar i landet. Han påpekar också att närvaron av varg försvårar björnjakten, vilket motiverar en förlängd jakttid, samt att en tilldelning av ytterligare 15 björnar skulle överensstämma med viltvårdsnämndens ursprungsförslag.
Men enligt Dalarnas Tidningar hänvisar länsstyrelsen i Dalarna till att det egentligen inte framkommit något nytt i frågan och vill ha en ny populationsberäkning av björnstammen för att få en samsyn på hur stor den är.

Toppolitiker vill jaga mer
I Härjedalens kommun i grannlänet Jämtland, har den politiska ledningen ansökt om en ytterligare tilldelning på 25 björnar i den södra delen av länet och en utökad jakttid till 15 oktober.
Bakgrunden är att hela tilldelningen på 35 djur i södra länet sköts på mindre än halva jakttiden. Trots årets jakt ökar björnstammen, enligt Naturvårdsverkets egna beräkningar, med 25 djur på samma område.
Kommunledningsutskottet i Härjedalen vill därför ha extra tilldelning på björn för att kunna hålla björnstammen på en dräglig nivå.

Inskränkt livskvalitet
– Vi har ständiga kontakter med kommunmedborgare som oroas över den stora björnstam som härjar i vårt område. Det är i högsta grad en inskränkning på livskvaliteten, skriver kommunledningen i sin ansökan.
Även Jägareförbundet har ansökt om ökad tilldelning på tio björnar i den södra delen av länet (20 björnar i hela Jämtlands län).
Frågan om extra tilldelning både i Dalarna och Jämtland avgörs av Naturvårdsverket.