Sveaskog har på kort tid fått avslag på sina ansökningar om "skyddsavskjutning" av älg i både Norrbotten och Västerbotten.
Foto: Shutterstock Sveaskog har på kort tid fått avslag på sina ansökningar om "skyddsavskjutning" av älg i både Norrbotten och Västerbotten.

Nej till skyddsjakt på älg

Även länsstyrelsen i Västerbottens län säger nej till en ansökan från Sveaskogs om ”skyddsavskjutning”. Skyddsjakt från helikopter på 50 älgar i Lyckseleområdet löser inte problemet, skriver länsstyrelsen.

Omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden var skälet som Sveaskog angav, i sin ansökan om att från helikopter få skjuta 50 älgar på 2 750 hektar skog inom Lycksele kommun.
– Skyddsavskjutning är den sista åtgärden för att kunna komma till rätta med de omfattande betesskadorna kopplade till vandringsälg. Som det ser ut nu så planterar vi nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid. Detta leder till att många av våra ungskogar aldrig tillåts växa upp och kunna bidra till den gröna omställningen, förklarade Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Avslag tidigare i Norrbotten
En vecka tidigare hade det statliga skogsbolaget fått avslag av länsstyrelsen i Norrbotten på en liknande ansökan.
Då ville Sveaskog få tillstånd att från helikopter få skyddsjaga 32 älgar inom ett 3 600 hektar stort område i Bodens kommun. Länsstyrelsen ansåg dock inte att andra lämpliga lösningar för att förhindra eller förebygga skador hade vidtagits.

”Inte ändamålsenlig”
Länsstyrelsen i Västerbottens län avslår nu ansökan som de har fått med motiveringen att skyddsjakten inte skulle vara ändamålsenlig.
P4 Västerbotten rapporterar att länsstyrelsen i sitt beslut skriver:
”Skyddsjakt från helikopter på 50 älgar i Lyckseleområdet löser inte problemet, eftersom ungskogen i området är så skadad redan att den inte kan återhämta sig. En eventuell skyddsjakt ska förhindra allvarlig skada, inte kompensera för redan uppkomna skador.”