Foto: Shutterstock Helsyskonen som bildar par i reviret Fågelmossen riskerar att få valpar med skador från inavel.

Nej till skyddsjakt på varg i reviret Fågelmossen

Det blev nej till skyddsjakt på varg i Fågelmossenreviret i Motala kommun, efter beslut från länsstyrelsen. Bland annat Jägarnas Riksförbund, JRF, hade lämnat in en ansökan med hänvisning till inavelsrisken.

Den 20 april lämnade JRF-Östergötland och Föreningen Sveriges Jägare in en hemställan till länsstyrelsen i Östergötland om att vargparet i det nybildade reviret Fågelmossen i Motalatrakten bör avlivas.

Risk för inavel

Orsaken som angavs var att vargparet består av två syskon och därmed finns det risk för inavel.

Nu har länsstyrelsen avvisat ansökan då man menar att de sökande inte är berörda av syftet med en eventuell skyddsjakt, rapporterar Östgöta Correspondenten.

– Vi har varit i konstakt med Naturvårdsverket och bollat frågan. Därav att det har tagit lite tid. Vi har heller inte varit med om någon liknande ansökan tidigare, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på länsstyrelsen, till tidningen.