FOTO: PEO STENHOLM/MOSTPHOTOS En bild från en viltkamera i trakten tyder på att en halt varg rör sig i omgivningarna, möjligen var det den som förföljde och skrämde en ridande mor med dotter. (arkivbild)

Nej till skyddsjakt på varg som förföljde ridande mor och dotter

Det blir ingen skyddsjakt på en varg som förföljde mor och dotter under en ridtur i Årjängs kommun i Värmland. Orsaken som länsstyrelsen uppger är att det bara rör sig om ”enstaka tillfällen”.

Det var när en mor och hennes dotter red på en väg nära en gård utanför värmländska Karlanda i Årjängs kommun som en mindre trevlig händelse inträffade, rapporterar Värmlands Folkblad.

Försökte skrämma

Plötsligt tog sig en varg upp på vägen. Trots att det ridande paret gjorde allt för att skrämma bort djuret följde det efter på tio meters avstånd och uppfattades som hotfullt.

Då de båda kom fram till gården stannade vargen. En man i familjen kom ut beväpnad och sköt två skrämskott varvid vargen gav sig i väg.

Några dagar före händelsen inträffade ett förmodat vargangrepp då tre får dödades i närheten. Dessutom har en halt varg fångats på bild av en viltkamera fem kilometer från gården.

Hittade spillning

Nästa vecka påträffade familjen vargspillning på tomten utanför sitt stall. I en ansökan om skyddsjakt på vargen skriver de att de är ”livrädda” för att vistas utomhus och bifogar en bild på vargen och den upphittade spillningen. Barnen får inte cykla och rida utan att mannen följer med beväpnad med gevär.

Familjens hästar måste hållas inne, med effekten att foderkostnaden ökar och djuren blir utan motion.

Också LRF Värmland ställer sig bakom ansökan och skriver:

”Eftersom det rör sig om ett mycket allvarligt hot mot människor utan hund inom ett revir som har funnits i flera år, utan att vargarna har angripit människor, finns det nu en mycket stor risk för ytterligare attacker/angrepp”

Avslår ansökan

Men länsstyrelsen avslår skyddsjaktsansökan med hänvisning till att ”skyddsjakt på varg inte beslutas baserat på observationer av varg nära människor och/eller bebyggelse vid enstaka tillfällen”.

Myndigheten konstaterar också att fårangreppet är det enda dokumenterade angreppet i området under det senaste året, men att man ska vara mycket uppmärksam angående rapporter av liknande slag.