Nej till vargjakt från Örebro och Gävleborg

I remissvaren på rovdjursutredningen framgår att det råder delade meningar om vargjakten bland länsstyrelserna. Örebro län säger nej till att öka jakten på varg, medan andra varglän är positiva till att ha vargjakt.

De flesta av de skandinaviska vargarna har sina revir i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län.

Rovdjursutredningen föreslår relativt storskalig vargjakt när stammen passerat 200 individer i Sverige och det finns 20 vargkullar per år.

Därefter ska antalet vargar hållas konstant i tre år, enligt utredningen. För att hålla den nivån kan ungefär 50 vargar om året komma att skjutas.

Vill bara ha jakt på enstaka problemvargar

Länsstyrelserna i Örebro och Gävleborg län tycker att detta är en dålig idé. De menar att den inavlade vargstammen inte klarar av en sådan avskjutning ännu. Däremot anser de att skyddsjakt på skadeverkande individer är bra.

Värmlands och Dalarnas länsstyrelser anser däremot att det är en bra idé att ha en ökad vargjakt när det finns 20 föryngringar.

Att tillåta jakt på varg kan vara ett sätt att få stopp på den olagliga jakten. Forskare hävdar att varannan död svensk varg har dödats genom tjuvjakt.

Länsstyrelsen i Västmanland har valt att inte ta ställning om vargjaktsfrågan.

Det slutgiltiga beslutet tas sedan av riksdagen.