Trots att Djurens röst i Sverige (Dris) nyligen nekades talerätt av Förvaltningsdomstolen i Luleå om skyddsjakt på varg försöker den lilla gruppen stoppa licensjakten på lodjur.
Foto: Mostphotos Trots att Djurens röst i Sverige (Dris) nyligen nekades talerätt av Förvaltningsdomstolen i Luleå om skyddsjakt på varg försöker den lilla gruppen stoppa licensjakten på lodjur.

Nekades talerätt – överklagar lojakt ändå

I december nekades Djurens röst i Sverige (Dris) talerätt om skyddsjakten på Södertörnsvargen. Det hindrar inte den lilla gruppen från att ändå försöka stoppa licensjakten på lodjur.

Det är Norrbottens-Kuriren som ger Dris publicitet och skriver att gruppen överklagat licensjakten på lodjur ”över hela Sverige”.
Länskvoterna är följande:
Jämtland (33 lodjur), Norrbotten (4), Västerbotten (16), Dalarna (6), Gävleborg (5), Västmanland (2) och Västernorrland (10). Det är sammanlagt 76 lodjur.
Dris har däremot fått ihop att det är 70 lodjur som ska licensjagas i Sverige.

Jakt på 70 lodjur ”är en gåta”
”Lodjuret är både fridlyst och rödlistat, hur det kan bestämmas att 70 djur ska skjutas är för oss en gåta. Att ett fåtal måste skjutas vid renområden är inte mycket man kan göra någonting åt, men alla dom andra borde få behålla sina liv. Vi kräver att ni ändrar detta beslut som även går emot EU:s art och habitatdirektiv”, skriver Dris om sitt överklagande.
Men Dris har tidigare inte ansetts ha talerätt för att kunna överklaga beslut om rovdjursjakt.

Inte talerätt om jakten på Södertörnsvargen
I december kom Förvaltningsrätten i Luleå fram till att Dris inte hade talerätt när gruppen försökte överklaga beslutet av länsstyrelsen i Stockholm att ha skyddsjakt på Södertörnsvargen.
Jakt & Jägare skrev om det här:
Då ansågs inte Dris uppfylla kraven för naturskydds- eller miljöintresseorganisation enligt Århuskonventionen. Dris nekades därför talerätt eftersom de ursprungligen är en Facebookgrupp som inte haft föreningsverksamhet i Sverige under minst tre år.