SVA och SLU får inget bidrag ur älgvårdsfonden för sin fältverksamhet i forskningen kring varför de finns så få älgkalvar på Öland.
Foto: Janusz Pienkowski / Shutterstock.com SVA och SLU får inget bidrag ur älgvårdsfonden för sin fältverksamhet i forskningen kring varför de finns så få älgkalvar på Öland.

Nekas bidrag till älgkalvsforskning

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lanbruksuniversitet (SLU) har ansökt om bidrag för att kunna forska vidare om varför det är brist på älgkalvar på Öland, men länsstyrelsen i Kalmar län säger nej.

År 2006 rapporterades det om låg förekomst av älgkalv på Öland. Sedan dess har SVA och SLU forskat kring detta.
De har nu ansökt om bidrag för fältverksamhet med insamling av kalvlevnadsinformation för sommaren 2016 och 2017, för att få ett bättre underlag av data och kunna analysera sex års information i stället för bara fyra.
Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att avslå ansökan. Motiveringen är att fältverksamheten inte är i enlighet med av SLU föreslagen basinventeringsmetod. Fältverksamheten stämmer heller inte överens med 40§ av 52 d § jaktförordningen där det framgår för vilka ändamål som länsstyrelsen får lämna bidrag ur älgvårdsfonden, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.