Anders Henriksson och Trästabos Dacke som tog första pris i jaktprov på vildsvin med drivande hund.
Anders Henriksson och Trästabos Dacke som tog första pris i jaktprov på vildsvin med drivande hund.

Nivernais prisad som grishund

Den förste svenska hunden att ta ett första pris på jaktprov på vildsvin med drivande hund blev nivernaisen Trästabos Dacke.

Trästabos Dacke, en griffon nivernais, blev först i Sverige att lyckas ta första pris på jaktprov på vildsvin med drivande hund. Totalt fick Dacke 33 poäng av 40 möjliga. Provmarken var Kärven i närheten av Lövstabruk, Uppland, och domare var Bertil Larsson.
Dackes resultat var 5 av 6 på sök, 8 av 10 på jaktarbete, 4 av 6 på mod, 6 av 6 på skall, 5 av 6 på lydnad och 5 av 6 på kondition.
– Trästabos Dacke klarade även ett RR-prov den 22 januari. Det betyder att det nu är totalt fyra niverniaser som klarat RR-provet, säger Mikael Östlund, ordförande i Svenska Griffon Nivernaisklubben.

Framgångsrik ras
Sju nivernaiser är diplomtestade på Mamima hos Lars Schepler. Av dem är sex godkända, vilket innebär en godkännandegrad på 86 procent. 
– Värt att notera att det i Sverige bara finns cirka 50 nivernaiser som uppnåt jaktbar ålder, men ändå är de så framgångsrika. Ännu en gång har nivernais visat att det är en vildsvinsspecialist, säger Mikael Östlund.
– Svenska Griffon Nivernaisklubben gratulerar husse Anders Henriksson och Dacke och önskar lycka till med fortsatta jakter, avslutar Mikael Östlund.