Nordanstig får storlicens för älgjakten

Till hösten får Nordanstig, Hälsingland, en storlicens på älg för första gången. Man får fälla 173 vuxna djur och lika många kalvar. Siffran motsvarar nästan precis tilldelningen för 2007. Fördelen med storlicensen är att det förenklar byråkratin.
Avskjutningen av älg ska i höst vara 2,3 per 1000 hektar.

– Man kan reglera en eventuell överskjutning inom ett område genom att fördela tilldelning från ett annat. Länsstyrelsen får också bara en licens att behandla, säger Yngve Antonsson, sekreterare i Nordanstigs jaktvårdskrets, till Sundsvalls Tidning.

De olika jaktvårdsområdena får fortfarande varsin tilldelning. Gnarp östra får fälla 28 vuxna älgar, Gnarp västra 16, Bergsjö mellersta och norra får 19 respektive 15, medan Bergsjö södra får skjuta 10.

Allt glesare med älg på markerna

Hur mycket älg det egentligen finns på markerna är dock en stor fråga.

– En allmän uppfattning är att det är betydligt mindre älg än för några år sedan. Vi är osäkra och därför hoppas vi på att en älgräkning med helikopter ska bli av under kommande vinter, säger Yngve Antonsson till Sundsvalls Tidning.

En betydande del av kommunens mark, i Hassela och Bergsjö, ingår i Holmens älgskötselområde.