Hur många björnar finns i Norrbotten, ja det återstår att se.
Foto: Shutterstock Hur många björnar finns i Norrbotten, ja det återstår att se.

Norrbottens tur att samla björnbajs

I höst ska björnarna räknas igen med hjälp av länets jägare. Genom att skicka ut 20 000 provtagningskit hoppas Länsstyrelsen på att nog många bajsprover kommer in för att kunna göra ett bra underlag för bland annat avskjutning.

Provtagningen är grunden för hur stammen ska förvaltas och inventeringen sker löpande i alla Norrlandslänen. Med hjälp av bajsproverna kan man utläsa en hel del om djuren så som kön, släktskap och vandringsmönster.
– Metoden bygger på att vi måste få in tre gånger så många prover som det finns björnar. Det betyder att om vi kan få in minst 3 000 prover så kan vi göra en ganska bra beräkning på länets björnstam, säger projektledare Kenneth Karlsson.
Helst vill han ha in mellan 3 000 till 5 000 prover.

Jägare viktig kategori
Det är länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket, Viltskadecenter och Svenska Jägareförbundet som genomför inventeringen. Till hjälp använder de sig av jägare, bärplockare och andra naturintresserade personer som rör sig i skog och mark.
– Jägare är den största och viktigaste kategorin provtagare eftersom de rör sig i områden där ingen annan rör sig och vi kommer att satsa extra mycket på småviltsjägare i år. Där kommer alla, drygt 1500 personer, som löste jakt på statens marker förra året att få hemskickat ett kit, berättar projektledaren Kenneth Karlsson.  

Många utlämningsställen
För att nå så många jägare som möjligt får även skogsbolag med älgskötselområden, jaktvårdskretsar, älgjaktlag och samebyar ett grundpaket med provtagningskit. Dessutom kommer det finnas 60 utlämningsställen i länet, som till exempel bensinmackar och butiker, där man kan hämta ut fler kit.
– Det är ganska simpelt att ta ett prov. Stoppa en liten klick spillning i plaströret och skicka sedan in provet till Viltskadecenter i Grimsö enligt anvisningarna. Efter en vecka eller så kan man se resultaten på hemsidan om man vill. Det som är viktigt är att man inte smittar proverna genom att ta i bajset med händerna eller kniven, förklarar Kenneth Karlsson

Följ björnspillningsinventeringen på sociala medier #björnbajs! och www.bjornspillningsinventering.se