”Länsstyrelsen Dalarna har för avsikt att även i framtiden behandla alla intresseorganisationer lika och utan skillnad”, skriver Maria Norrfalk svarsbrevet till JRF-basen i länet.
”Länsstyrelsen Dalarna har för avsikt att även i framtiden behandla alla intresseorganisationer lika och utan skillnad”, skriver Maria Norrfalk svarsbrevet till JRF-basen i länet.

Norrfalk svarar om SJF-samarbete

– Länsstyrelsen Dalarna har inte i någon del överlåtit arbetet med björnspillningsinventering till Svenska Jägareförbundet.

Det svarar landshövdingen Maria Norrfalk till Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna.

Det är Bengt Larsson, JRF-bas i Dalarna, som reagerade på att det var Jägareförbundet (SJF) som skickade kallelse till ett möte om inventeringsarbetet.

Jakt & Jägare har skrivit om det här:

Bengt Larsson ställde sig frågande till att länsstyrelsen gett en intresseorganisation uppdrag att utföra myndighetens arbete.

Detta förnekas av Dalahövdingen Maria Norrfalk i ett svarsbrev.  

”Behjälpliga med mailadresser”
Hon skriver att Jägareförbundet bara har varit ”behjälpliga med mailadresser till de i referensgruppen ingående medlemmarna”.

”I denna referensgrupp är båda jägarorganisationerna representerade”, skriver Maria Norrfalk.

”I egenskap av ansvarig för inventeringsarbetet är det länsstyrelsen Dalarna som står som värd för informationsmötet om resultatet av spillningsinventeringen”, påpekar hon.

Inga uppdrag i övrigt till SJF
”Länsstyrelsen Dalarna har inte heller i övrigt gett Jägareförbundet några som helst uppdrag, men inhämtar däremot regelbunden statistik och information från dem i enlighet med det allmänna uppdrag de erhållit från regeringen” tillägger Maria Norrfalk.

Hon konstaterar att länsstyrelsen har fört en dialog med båda jägarorganisationerna. De två förbunden representeras i viltförvaltningsdelegationen av ett gemensamt ombud.

Behandlar alla lika
”Information om länsstyrelsens avsikter i relevanta frågor kommuniceras alltid till både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet.

Länsstyrelsen Dalarna har för avsikt att även i framtiden behandla alla intresseorganisationer lika och utan skillnad”, avslutar Maria Norrfalk brevet till JRF-basen i länet.