En nyss bortstött fjolårskalv är en trafikfara på våren.
Foto: Mats Bildström En nyss bortstött fjolårskalv är en trafikfara på våren.

Nu blir cirka 600 kalvar påkörda

Nu kommer cirka 600 bortstötta älgkalvar att bli påkörda.
Varje år under maj-juni stöter älgkon bort fjolårskalven. Detta medför en markant ökning av rörelser på vägarna. Det här en av de farligaste perioderna i Sveriges älgtäta områden.

Sverige är världens älgtätaste land. Det finns närmare 350 000 älgar totalt. När älgkon får kalvar i början av sommaren följer dessa henne hela året till strax innan det är dags för kon att kalva igen. Då sker ”kalvavstötningen”, det vill säga kon stöter bort de kalvar hon fick förra året. Fjolårskalvarna kan vid den här tiden väga cirka 200 kilo och irra omkring.

De har tappat sin tillhörighet med familjen och är oerfaren att röra sig ensam i terrängen. När de rusar runt i förvirring korsar de ofta våra vägar och risken för älgolyckor ökar avsevärt.

Ökar markant på våren

– Vi ser att viltolyckor med allvarliga skador och dödsfall som utgång ökar markant från och med maj månad, säger Hans-Erik Johansson, trafiksäkerhetsanalytiker på Vägverket.

Trots att det byggts viltstängsel, och gjorts andra åtgärder för att minska antalet olyckor med älg, sker fortfarande omkring 5 000 älgolyckor årligen. Förra året under kalvavstötningens två månader krockade 590 trafikanter med älg i hela riket.

– Under maj och juni måste trafikanterna vara beredd på att älgkalvarna oftare kan komma utspringande på vägen mitt på dagen, inte bara i gryning och skymning som andra tider på året, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.