Nu ökar viltolyckorna

Upp till åtta personer avlider varje år i viltolyckor runt om i landet och de materiella kostnaderna uppgår till hundratals miljoner kronor.
Bara i år har fram till och med augusti polisen fått anmälningar om nästan 24 000 olyckor där vilda djur har varit inblandade.

Två av tre viltolyckor sker i skymning och gryning.
– Den här tiden på året har vi flest viltolyckor då djurens födosök i skymningen sammanfaller med när många människor åker hem från jobbet, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare vid Nationella viltolycksrådet.
På grund av olyckstoppen i månadsskiftet september-oktober drar därför Nationella viltolycksrådet igång en upplysningskampanj den 26 september till 2 oktober.

”Har du örnkoll?”
”Har du örnkoll? Kör försiktigt vilda djur kan korsa din väg” kallas kampanjen.
Från centralt håll har man tagit fram informationsmateriel om viltolyckor. Det är affischer, broschyrer och filmer. Kampanjen ska ledas av respektive polismyndighet runt om i landet.
– Det råder så olika förutsättning för olika platser i Sverige. I Skåne kanske man fokuserar mer på olyckor med vildsvin eller rådjur medan problemen i exempelvis Värmland i större utsträckning är knutna till älgolyckor, säger Lars Säveberger.

Se drabbade vägavsnitt
På www.viltolycka.se kan man gå in och se på vilka vägavsnitt det är vanligast med viltolyckor. Det är också möjligt att lägga in sin egen resväg för att se var riskerna för viltolyckor är störst.
Förutom polisen och Trafikverket ingår även Jägarnas riksförbund, Svenska jägareförbundet, Kennelklubben, länsstyrelserna, LRF, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och NTF.