Nu startar vargkommittén

Regeringen har inrättat en nationell kommitté för en hållbar vargpolitik. Namnet blir rätt och slätt vargkommittén.

Ordförande för kommittén är Peter Egardt, landshövding i Uppsala län. Huvudsekreterare är Lennart Nordvarg, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i samma län.

– Vi kommer att arbeta förutsättningslöst och med stor öppenhet, säger Peter Egardt i ett pressmeddelande.
Nio organisationer är med
Förutom ordförande och huvudsekreterare består kommittén av representanter från nio organisationer – Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Samernas Riksförbund, Sveriges Fäbodbruksförening, Svenska Rovdjursföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting och Världsnaturfonden.
Även Naturvårdsverket kan medverka i kommitténs arbete, men har ingen egen fast plats.
Den 31 augusti 2013 ska vargkommittén slutredovisa sitt arbete för regeringen.
Ska bista i arbetet med en förvaltningsplan
– Vår första uppgift blir att medverka i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en förvaltningsplan för varg, säger Peter Egardt.
Arbetet inleds med att ordförande och huvudsekreterare besöker miljö- och landsbygdsdepartementen, Naturvårdsverket och rovdjursutredningen. De ska även besöka ett antal varg- och rovdjurssymposier, Grimsö forskningsstation, bland annat.
I mitten av mars planerar kommittén att sammanträda första gången.
Ska verka för sans och balans
– Min ambition är att kommittén så långt möjligt ska kunna förenas i en gemensam syn på hur en hållbar rovdjurspolitik för varg ska kunna utvecklas. Jag hoppas också att vi ska kunna medverka till att en del av de övertoner och överdrifter som förekommer i dagens debatt dämpas. Alla tjänar på en debatt och en politik med sans och balans, säger Peter Egardt.