Foto: Shutterstock & Therese Selén/SVAAleksija Neimanis avhandling visar att det "nya" kaningulsotsviruset även drabbar harar.

”Ny” kaningulsot drabbar även harar

De första kända svenska fallen av det ”nya” kaningulsotsviruset (RHDV2) upptäcktes 2013. Och en ny doktorsavhandling visar nu att viruset även drabbar harar. De utvecklar en sjukdom som liknar fältharesjuka.
AVHANDLINGEN

Lagovirus europaeus GI.2/RHDV2 (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus 2)
Expanding the paradigm of a pathogenic lagovirus

Kaningulsot är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos vilda och tama kaniner. Sjukdomen, som upptäcktes i Kina på 1980-talet, ger allvarliga leverskador och leder mycket ofta till att djuren dör.
Sjukdomen orsakas av ett lagovirus: RHDV. Och 2010 upptäcktes ett nytt kaningulsotsvirus, RHDV2, hos kaniner i Frankrike. De första kända svenska fallen av RHDV2 upptäcktes 2013, men sjukdomsläget ändrades plötsligt våren 2016. Då rapporterades ett stort antal utbrott i den södra hälften av landet, både hos vilda och tama kaniner.

Spridningen i Sverige
På fredag, den 21 september, disputerar Aleksija Neimanis vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet på ämnet kaningulsotsvirus. I sin avhandling har hon undersökt introduktionen och spridningen av RHDV2 i Sverige, samt hur själva sjukdomen ter sig.
– Vi har sett att utbredningen är väldigt stor i Sverige. Det nya viruset sprider sig lätt och kan smitta ett större antal arter och fler åldersgrupper än klassiska lagovirus, säger Aleksija Neimanis i ett pressmeddelande.

Liknar fältharesjuka
Hennes avhandling visar också att det nya viruset även drabbar harar. De som smittas utvecklar en sjukdom som liknar fältharesjuka (som orsakas av ett närbesläktat virus) och hararna verkar smittas av kaniner.
– Vi borde vara rädda om våra harar i Sverige. I södra Sverige minskar populationerna av skogshare och nu finns dessutom potentiellt nya hot i form av detta nya virus. Vi vet att fyra sorters harar kan drabbas, men vi utesluter inte heller en risk att alla harar kan smittas av det nya viruset, säger Aleksija Neimanis.

Fortsatt övervakning viktig
Aleksija Neimanis menar att det är viktigt med fortsatt övervakning av olika typer av kaningulsotsvirus i Sverige. Informationen kan bidra till att förebygga eller minimera sjukdomen i exempelvis isolerade populationer av harar, samt för att säkerställa att effektiva vacciner finns tillgängliga för tamkaniner.
Kaningulsot smittar varken människa eller andra djurarter än kanin och hare.

AVHANDLINGEN

Lagovirus europaeus GI.2/RHDV2 (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus 2)
Expanding the paradigm of a pathogenic lagovirus

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...