Ny misstänk förgiftad älgkropp i Dalarna

Naturbevakare från länsstyrelsen i Dalarna fann delar av en död älg norr om Furudal, nära Ore älv, måndagen den 19 januari. Fynd vid platsen väckte misstankar att älgkroppen har förgiftats och fyndet polisanmäldes.

Det är det andra fallet på kort tid. Några dagar in på det nya året hittades ett misstänkt älgkadaver öster om Mora.
Polisen gjorde en platsundersökning under onsdagen norr om Furudal och en teknisk undersökning genomfördes.
– De kroppsdelar som fanns kvar av älgen kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala för undersökning, säger Jonas Holfve, polischefen i Rättvik.
Undersökningen hos SVA kommer att ta några veckor.
– När svaret från SVA kommit vet åklagaren om ett brott har begåtts eller inte, tillägger Jonas Holfve.

Ett giftfall förra året
För cirka ett år sedan hittades en vargdödad älg som var förgiftad med någon form av växt- eller insektgift. Viltforskare kunde konstatera att en duvhök dött av giftet och en kungsörn var förgiftad. Örnen fraktades till djurparken Furuvik utanför Gävle. Efter en tids rehabilitering kunde kungsörnen släppas ut i det fria igen. 

Polis och åklagare har hittills inte hittat någon gärningsman.
Inge Östlund från Furudal är politiker och jägare.  Han tillhör dem som inte tror att jägare förgiftar älgkroppar för att skada vargar.

”Vad skulle hända med jägaren?”
– Vad skulle hända en jägare, som förgiftat kött ute i skogen, om en hund dog eller blev allvarligt sjuk och det framkom vem som förgiftat köttet? funderar Inge Östlund.
– Jag är lite förundrad över att bara jägare blir misstänkliggjorda när det gäller förgiftat kött ute i markerna. Hur förhåller det sig med andra organisationer? undrar han.
Flera jägare i norra Dalarna har varit i kontakt med Jakt & Jägare och tycker att det är konstigt att just länsstyrelsens naturbevakare i flera fall hittat älgrester som misstänks vara förgiftade.
Stig-Åke Svensson, miljödirektör vid länsstyrelsen i Dalarna, tycker inte alls det är märkligt. 
– Våra naturbevakare har hittat många vargdöda älgar under säsongen. Endast i de fall det finns misstanke om brott anmäls detta till polis, kommenterar han.